PERON ∞

Terapia manualna i rehabilitacja

Terapia Manualna w Modelu Holistycznym A. Rakowskiego

Jest nowoczesnym systemem leczenia dysfunkcji narządu ruchu,  w następstwie których pojawiają się różne dolegliwości, najczęściej w postaci bólu.

Postrzega człowieka jako całość, czyli fizyczność i duchowość. Dlatego uwzględnia wpły stresu na ciało i odwrotnie.

W terapii stosuje się bezpieczne i skuteczne techniki ręczne oraz odruchowe. Zabiegi ręczne to mobilizacje, manipulacje stawów kręgosłupa i kończyn, a także oddziaływanie na tkanki miękkie tj.: mięśnie, powiezie,więzadła i ścięgna, a poprzez nie na układ nerwowy. Jednocześnie prowadzi się edukacje w zakresie oddziaływania stresu, czyli tzw terapię edukacyjną.

Leczy się człowieka a nie jego część.

Terapia Manualna koncepcji Lewita

Pozwala na diagnozowanie, leczenie i zapobieganie odwracalnym zaburzeniom czynnościowym w narządzie ruchu w oparciu o aktualną wiedzę z zakresu biomechaniki i neurofizjologii. Dysfunkcje układu lokomotorycznego (stawów, struktur okołostawowych, mięśni i ścięgien, powięzi głębokich, powierzchownych i skóry), objawy reflektoryczne (zmiany odruchowe w tkankach), oraz zaburzenia stereotypów funkcjonalnych sprzężeniach przyczynowo-skutkowych.

PNF – Prorioceptive Neuromuscular Facilitation (torowanie nerwowo-mięśniowe)

Głównym celem tej terapii jest jest praca nad funkcją, której chory potrzebuje. Zakres ruchu, czy siła jest ważna w tradycyjnym postępowaniu terapeutycznym, a w tej metodzie jest tylko środkiem do uzyskania funkcji, którą chory utracił na skutek urazu centralnego układu nerwowego lub mięśniowego. Metoda ta bazuje na wzorcach ruchowych, które występują w życiu codziennym. Wykonywane są one jednocześnie w trzech różnych płaszczyznach. Terapeuta poprzez stymulację: dotykową przez kontakt manualny na skórze pacjenta, wizualną przez kontakt wzrokowy, werbalną- gdy opisuje wykonywany ruch; wykorzystuje silne i zdrowe regiony ciała. Dzięki temu możne wykorzystać rezerwy tkwiące w organizmie. Pacjent  jest partnerem fizjoterapeuty, określającym zakres i granice działania, jak również ustala cele terapii. Terapeuta w tym wypadku spełnia rolę doradczą. Wykorzystuję się ją zarówno u pacjentów neurologicznych jak i ortopedycznych.

Neuromobilizacje w terapii manualnej

Jest to mobilizacja układu nerwowego, czyli tkanki nerwowej i struktur otaczających ten układ. Odtwarzająca prawidłową neuromechanikę, czyli adaptację układu nerwowego do ciągłych zmian mechanicznych zachodzących w organizmie oraz prawidłowe mechanizmy fizjologiczne.

Rehabilitacja stawów skroniowo-żuchwowych

Leczenie patologicznych zaburzeń w obrębie stawów skroniowo-żuchwowego opiera się na kompleksowym podejściu do pacjenta. Podstawą powodzenia w terapii jest wnikliwy wywiad oraz badanie pacjenta i jego zaangażowanie w postępowanie terapeutyczne. Wykorzystuję tu metody tj.: Terapia Manualna Holistyczna dr Rakowskiego, Terapia Manualna Mięśniowo-Szkieletowa  wg Lewita, Neuromobilizacje w Terapii Manualnej.  Ważnym elementem leczenia jest edukacja pacjenta i nauka ćwiczeń do samodzielnego wykonywania w domu.