PNF – Proprioceptive Neuromuscular Facilitation (proproceptywne torowanie nerwowo-mięśniowe)

Terapia Manualna Holistyczna, PNF warszawa

Szkolenie PNF pokazało mi czym jest podejście holistyczne. Wydawało mi się, że terapia manualna jest dobra na wszystko, jednak tak nie jest. Czasem potrzebne jest nauczenie Pacjenta nowego ruchu lub poprawa już istniejącego ruchu, który jest nieprawidłowy. 

Podejście holistyczne jakim się kierujemy w rehabilitacji widoczne jest również w tej metodzie.

Pacjent  jest partnerem fizjoterapeuty, określającym zakres i granice działania, jak również ustala cele terapii. Terapeuta w tym wypadku spełnia rolę doradczą.

Podczas stosowania metody PNF uwzględniamy:

 • pozytywne nastawienie do terapii
 • stymulowanie chorego do mobilizacji rezerw tkwiących w jego organizmie bez obawy o wystąpienie bólu
 • wykorzystywanie w fizjoterapii „silnych ruchowo” części ciała i umiejętności chorego do ułatwiania reedukacji utraconych funkcji, czyli wzmacniamy i wykorzystujemy to, co pacjent może wykonać na poziomie nie tylko fizycznym, ale i umysłowym
 • uczenie zmian pozycji oraz ruchów globalnych, jakie wykonujemy w życiu codziennym
 • silną stymulację wielozmysłową (w ćwiczeniach aktywizowany jest wzrok, słuch, receptory dotyku, równowagi, czucia głębokiego)

Wskazaniami przy wykorzystaniu tej metody są miedzy innymi skręcenie stawu skokowego oraz:

 • przebyte krwotoki
 • choroby związane z utrzymaniem równowagi
 • po operacjach
 • stwardnienie rozsiane (SM)
 • choroba Parkinsona
 • udar mózgu
 • przy zaburzeniach funkcji mięśni w postaci niedoboru masy oraz siły mięśniowej
 • złamania tkanki kostnej
 • uszkodzenia tkanek miękkich aparatu ruchu: mięśni, ścięgien, więzadeł, torebek stawowych
 • zaburzenia tzw. propriocepcji jako następstwo doznanego urazu tkanek miękkich
 • bóle kręgosłupa segmentu
  • szyjnego
  • piersiowego
  • lędźwiowo – krzyżowego
 • stabilizacje stawów kręgosłupa oraz kończyn

mgr Iwona Janus-Matyszkiewicz

terapeuta manualny warszawa

mgr Ewelina Pęczek

terapeutka manualna warszawa

Facebook
YouTube
Instagram