Rehabilitacja stawów skroniowo-żuchwowych

Leczenie patologicznych zaburzeń w obrębie stawów skroniowo-żuchwowego opiera się na kompleksowym podejściu do pacjenta. Podstawą powodzenia w terapii jest wnikliwy wywiad oraz badanie pacjenta i jego zaangażowanie w postępowanie terapeutyczne. Wykorzystuję tu metody tj.: Terapia Manualna Holistyczna dr Rakowskiego, Terapia Manualna Mięśniowo-Szkieletowa  wg Lewita, Neuromobilizacje w Terapii Manualnej.  Ważnym elementem leczenia jest edukacja pacjenta i nauka ćwiczeń do samodzielnego wykonywania w domu.

Facebook
Facebook
YouTube
Instagram