Reagujemy na trudne sytuacje w życiu, według otrzymanych wzorców, głównie rodzicielskich. Niektóre z nich są dla nas bardzo niekorzystne. Odbieramy to jako smutek, bezradność, obniżony nastrój oraz trudności w tworzeniu relacji z innymi. Doświadczanie tych stanów mając swoje wzorce prowadzi do reakcji w fizyczności, czyli w narządzie ruchu, narządach wewnętrznych, czy układzie nerwowym. 

Pracując z pacjentami holistycznie świadomie spoglądamy na każdą osobę indywidualnie.  Prowadzimy jednocześnie pracę z ciałem oraz korektę niekorzystnych wzorców. Część dotyczącą psychogenności nazywamy Terapią Edukacyjną.

W tej części pracy z Tobą posługujemy się ankietami, testami i innymi technikami. Jeśli lubisz czytać książki zaproponujemy Ci odpowiednią literaturę. A wszystko po to żebyś uświadomił sobie jak twoje ciało reaguje w sytuacji stresu.

Facebook
YouTube
Instagram