Terapia Manualna koncepcji Lewita

Terapia manualna Lewita

Świętej Pamięci Profesora Karela Lewita darzę ogromnym sentymentem i wspominam bardzo ciepło, ponieważ pokazał mi podejście holistyczne w fizjoterapii. Bazując na człowieku, a nie na jego bólu możemy skutecznie wyprowadzić Pacjenta z jego dolegliwości. Uważany za ojca terapii manualnej – Karel Lewit nauczył mnie właśnie takiej pracy. Jestem niezwykle dumna z nabytych umiejętności oraz tego, że było mi dane poznać tak wspaniałego człowieka osobiście.

Profesor dr hab. med. Karel Lewit powtarzał

Zaburzenia funkcji rzadko ograniczają się do jednego segmentu, czy pojedynczej struktury. Dlatego w czasie postępowania diagnostycznego, narząd ruchu powinien być traktowany jako całość.

Wiedza z kursu Terapii manualnej Karela Lewita pozwala pomóc moim Pacjentom z objawami:

  • dysfunkcji stawów,
  • struktur okołostawowych,
  • mięśni i ścięgien,
  • powięzi głębokich, powierzchownych i skóry
  • bólów kręgosłupa i stawów
  • bólu i zawrotów głowy
terapeuta manualny warszawa

mgr Iwona Janus-Matyszkiewicz

Facebook
YouTube
Instagram