Terapia Manualna w Modelu Holistycznym A. Rakowskiego

Jest nowoczesnym systemem leczenia dysfunkcji narządu ruchu,  w następstwie których pojawiają się różne dolegliwości, najczęściej w postaci bólu.

Postrzega człowieka jako całość, czyli fizyczność i duchowość. Dlatego uwzględnia wpływ stresu na ciało i odwrotnie.

W terapii stosuje się bezpieczne i skuteczne techniki ręczne oraz odruchowe. Zabiegi ręczne to mobilizacje, manipulacje stawów kręgosłupa i kończyn, a także oddziaływanie na tkanki miękkie tj.: mięśnie, powiezie, więzadła i ścięgna, a poprzez nie na układ nerwowy. Jednocześnie prowadzi się edukacje w zakresie oddziaływania stresu, czyli tzw. terapię edukacyjną.

Leczy się człowieka a nie jego część.

Facebook
Facebook
YouTube
Instagram