PNF – Prorioceptive Neuromuscular Facilitation (torowanie nerwowo-mięśniowe)

Głównym celem tej terapii jest jest praca nad funkcją, której chory potrzebuje. Zakres ruchu, czy siła jest ważna w tradycyjnym postępowaniu terapeutycznym, a w tej metodzie jest tylko środkiem do uzyskania funkcji, którą chory utracił na skutek urazu centralnego układu nerwowego lub mięśniowego. Metoda ta bazuje na wzorcach ruchowych, które występują w życiu codziennym. Wykonywane są one jednocześnie w trzech różnych płaszczyznach. Terapeuta poprzez stymulację: dotykową przez kontakt manualny na skórze pacjenta, wizualną przez kontakt wzrokowy, werbalną- gdy opisuje wykonywany ruch; wykorzystuje silne i zdrowe regiony ciała. Dzięki temu możne wykorzystać rezerwy tkwiące w organizmie. Pacjent  jest partnerem fizjoterapeuty, określającym zakres i granice działania, jak również ustala cele terapii. Terapeuta w tym wypadku spełnia rolę doradczą. Wykorzystuję się ją zarówno u pacjentów neurologicznych jak i ortopedycznych.

Facebook
Facebook
YouTube
Instagram